‘Alternatief’ voor Achmea?

Stel dat hier naar believen wordt aangeturfd door verwijzers is voorstelbaar dat een zorgverzekeraar daar een probleem heeft.