Zorg als Indicator

Je zult een tegenwicht moeten (kunnen) bieden