Zorg als Indicator

Professionaliteit

Ethiek

Indicator

Het is geen eenvoudige kost, het boek  “Menslievende Zorg” van Annelies van Heijst. De auteur waarschuwt zelf de lezer al meteen bij de inleiding. Op de cover staat ook nog eens “een ethische kijk op professionaliteit”. Dat belooft wat. Ik heb dus hap-snap gelezen in het boek. Alleen dat leverde al voldoende inspiratie.Opvattingen over de inrichting van de zorgsector zeggen alles over ‘de staat van het land’, is mijn besliste overtuiging. Het is gewoon een keiharde Indicator om maar eens een zakelijke term te gebruiken. Menslievende zorg klinkt misschien dus wat soft, maar dat is het beslist niet.

Centralisatie

Tegenwicht bieden

Je zult een tegenwicht moeten (kunnen) bieden tegen de stroming die vanuit een medisch-technisch perspectief en managementdenken tot adviezen komt als bovenstaande “Zorg Centraliseren” . Misschien moet je expertise wel meer decentraal ter beschikking stellen? Dat kan via “tele” zorg toepassingen en robotica in steeds sterkere mate en dan ontstaat een heel ander perspectief. Begrijp me goed, ik pleit niet voor tweederangs zorg! Een quote die mij aanspreekt. Een huisarts ” het klinkt misschien pathetisch, maar ik heb dit vak gekozen omdat ik van mensen houd”.

Essentie

Annelies van Heijst zelf  “Ik keer mij in deze studie tegen de nog altijd breed bestaande overtuiging dat de essentie van professionele zorg zou zijn ‘beter maken’, al is het prachtig als dat lukt. In mijn zorg visie is de uiteindelijke horizon van zorgverlening niet: oplappen of genezen, maar de praktijk van iemand  bijstaan in diens nood en niet in de steek laten”. Dit gebaseerd op waarden als medemenselijkheid en menswaardigheid. Ook het pleidooi voor een “deemoediger professionaliteit”, waarbij er meer plaats is voor een morele ruimte spreekt aan.