MeaVita en Meaculpa?

De afwikkeling rond MeaVita zoals die vanuit de dagbladen tot de lezer komt doet menigeen het hoofd schudden