MeaVita en Meaculpa?

MeaVita

Deconfiture

Prestigieus

De afwikkeling rond Thuiszorgorganisatie MeaVita zoals die vanuit de dagbladen tot de lezer komt doet menigeen het hoofd schudden. De overheid moet bijspringen. Is dit nu het resultaat van Marktwerking? Ik herinner mij maar al te goed een prestigieuze bijeenkomst in Groningen enkele jaren geleden, waar de grote getallen over de buhne gingen. Een enorme organisatie presenteerde zich daar!  Demonstraties rond Telezorg moesten het goede nieuws onderbouwen.

Siddering

De zwarte Piet wordt nu gelegd bij Raden van Bestuur enzovoorts. Dit doet een siddering gaan door het Bestuurdersland, betoogt de Staatsecretaris.

MeaCulpa

Liever dan een meaculpa (overigens “schuldvraag” ook niet onbelangrijk) zal de burger willen weten welke scenario’s hier zijn gehanteerd en of er nog iets meer van te leren valt. De kennis van een  organisatie zit in belangrijke mate in de hoofden van medewerkers. Is die kennis gemobiliseerd of zijn critici weggesaneerd in het fusiegeweld?