Mannen en mooie vrouwen

Met behulp van EEG-scans bekeken de onderzoekers de elektrofysiologische reacties van het brein, terwijl proefpersonen foto’s van gezichten van aantrekkelijke, onaantrekkelijke en gemiddeld aantrekkelijke personen te zien kregen