Obesitas digitaal te lijf

Het gebruik van techniek bij het registreren, analyseren en beïnvloeden van gedrag neemt een hoge vlucht.