Disability History. Blindheid

Ook in Nederland neemt blindheid en slechtziendheid toch een bijzondere plaats in