Disability History. Blindheid

Blind in een Gidsland

Paul van Trigt

Een bredere kijk…

Na afloop van de promotie op 3 december 2013 is de boekuitgave van de dissertatie Blind in een Gidsland meteen aan te schaffen! Ook krijgt het publiek in de (volle) aula van de Vrije Universiteit tevoren al te horen dat het boek in braille, maar ook als luisterboek verschijnt. Paul van Trigt is al aan het inspreken….

Toelichting op thematiek proefschrift

Internationaal

Is dit boek het aanschaffen waard? Ik denk het wel, want het boek staat voor veel meer dan de niche, die blindheid en slechtziendheid nu eenmaal vormt. Zo is er de internationale context, mooi samengevat in het begrip Disability History, een aanpak die door Paul van Trigt is omarmd.  Waarom zijn ontwikkelingen in Nederland in de 20e eeuw anders verlopen dan in Engeland? Volgens de promovendus is er een direct verband met de twee wereldoorlogen, waardoor Engeland te maken kreeg met zeer grote aantallen gehandicapten. Gehandicapten die zoveel mogelijk gereintegreerd moesten worden.

Nationaal

Maar ook in Nederland neemt blindheid en slechtziendheid het toch een bijzondere plaats in.
Dat leidde ook tot vragen vanuit de promotie commissie en een interessante discussie. De onrust die in de zestiger jaren (Dennenoord) woedde in veel sectoren van de zorg, ging veelal voorbij aan een instituut als blindeninstituut Sonneheerdt. Omdat dergelijke instituten vaak krachtige bestuurders hadden, ging de discussie veel meer over inspraak. Desgevraagd meent Paul van Trigt niet dat de religieuze achtergrond (die nadruk legt op hulpbehoevendheid) nog een extra aspect vormt. In zijn algemeenheid is het toch maar de vraag of verregaande re-integratie en gelijkstelling zou heilzaam is. Er bestaat zelfs een actiegroep “terug naar de bossen”