Zij die gezond zijn….

Het evangelie van Lucas: 5:31 verhaalt dat Jezus stelt” Zij die gezond zijn hebben geen dokter nodig,maar wie ziek zijn wel”.