Zij die gezond zijn….

 

Het evangelie van Lucas: 5:31 verhaalt dat Jezus stelt” Zij die gezond zijn hebben geen dokter nodig,maar wie ziek zijn wel“. Het is een gelijkenis die destijds kennelijk voor iedereen glashelder was. Lucas heeft dit als discipel genoteerd.

Discipel Lucas (Zwitserse Postzegel)

Tegenwoordig is het in ons deel van de wereld wel wat anders. Steeds meer mensen zijn niet “ziek”, maar hebben volgens de definitie wel “een ziekte” of tenminste een probleem, waarvoor ze uiteindelijk toch een dokter nodig hebben.

Soms komt het er op neer dat voorkomen dient te worden dat iemand daadwerkelijk “ziek”wordt. Noem het Preventie.

Overigens hebben de Joden van oudsher allerlei reinigingsrituelen die je ook als een vorm van preventie zou kunnen zien.

Dat was dan wel niet iets voor de dokter,maar voor de priester.

Onlangs stelde iemand dat het begrip “ziekte”wel erg verbreed is. Gezondheid gaat daarnaast ook steed meer over “wellness“.