Scenario Lithiummeter

Conclusie: de toekomst is al begonnen in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Casus: Lithiummeter