Scenario Lithiummeter

Toekomst begonnen

Manische Depressiviteit

Scenario Lithiummeter

Plaats van samenkomst: een zaaltje in een Gronings hotel. Wij buigen ons over een scenario voor de komende 5 jaar. De bepaling van de Lithiumspiegel  in het bloed ( u weet wel, dat geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van manisch-depressieve aandoeningen) wordt “gemeengoed” en niet meer exclusief het domein van het ziekenhuislaboratorium en de daaraan verbonden psychiaters.
Mijn stelling (weddenschap!):

Deze ontwikkeling verandert de zorg bij bipolaire stoornissen radicaal

….ontmoet veel scepsis.

Homepage Medimate

Zelftesten

Waarom deze aanpak via scenario’s? De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de maatschappelijke dialoog over Nanotechnologie (Nanopodium). Meer specifiek gaat het over een deelaspect: het brede terrein van zelftesten op basis van deze nanotechnologie.

Disturbing

Concreet: wat verandert er in de onderlinge verhoudingen van de burger, de dokter, de verzekeraar, de fabrikant door deze innovatie?  De Lithiummeter die bijna de opmars zal gaan maken, veroorzaakt nu al dat partijen hun standpunt heroverwegen. De introductie van een digitale lifechart (gevalideerde vragenlijst) voor patienten krijgt ineens toegevoegde waarde!

Registratiesysteem

Zorgketen

Er wordt inmiddels gesproken over een betere herkenning van het ziektebeeld, meer keuzemogelijkheid voor de patient , betere bereikbaarheid, vervangbaarheid van face-to-face contact, tekort aan psychiaters. De hele zorgketen gaat “op de schop” is mijn diagnose. Conclusie: de toekomst is al begonnen in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)