Internetlezingen bij depressie

Vanaf 15 december 2010 kan iedereen die meer wil weten over depressie bij pubers en adolescenten twee lezingen over dit onderwerp bekijken op het internet