Internetlezingen bij depressie

Voor depressieve jongeren en hun ouders: internetlezingen

Vrije Universiteit plaatst lezingen op internet

Vanaf 15 december 2010 kan iedereen die meer wil weten over depressie bij pubers en adolescenten twee lezingen over dit onderwerp bekijken op het internet. Hoogleraar klinische psychologie, Pim Cuijpers, vertelt in de weblezing wat een depressie is, hoe je dit herkent en wat je als ouder kunt doen. Psychiater Melanie Roobol van GGZinGeest vertelt over de verschillende mogelijkheden voor professionele hulpverlening en waar je hiervoor terecht kunt. De lezingen zijn bedoeld voor ouders die zelf een kind hebben dat last heeft van depressieve klachten, voor ouders die daarover twijfelen, en voor de jongeren zelf.

(Deel) Website http://www.weblezingdepressie.nl/

Sombere pubers

De puberteit is een ingewikkelde levensfase. Veel jongeren in deze leeftijdsfase hebben last van somberheid en depressiviteit. Enige tijd geleden is er een informatieavond georganiseerd voor ouders die zich zorgen maken over het emotioneel welbevinden van hun puber. Omdat er veel verzoeken kwamen van elders in het land van ouders die niet bij deze bijeenkomst konden zijn, is er nu een weblezing gemaakt van deze avond die door een ieder kan worden bekeken op zijn/haar eigen tijd.

Wanneer zorgen maken?

Gevoelens van somberheid, onzekerheid, angst, verlegenheid, eenzaamheid, en weinig zelfvertrouwen zullen veel jongeren bekend in de oren klinken. Maar wanneer moet je je daarbij als ouder zorgen gaan maken? Wanneer is dat nog ‘normaal’ en wanneer is er sprake van serieuze klachten? En wat moet je dan doen? Hoe maak je negatieve gevoelens bespreekbaar? Wat kun je als jongere doen? En waar vind je professionele hulp? Dit zijn de vragen die in de weblezingen besproken worden.

Online cursus

Tijdens de weblezingen wordt ook de online cursus Alles Onder Controle geïntroduceerd. Deze begeleide zelfhulpcursus via internet voor 12 t/m 21-jarigen bestaat uit vijf lessen en behelst verschillende oefeningen om de deelnemer meer probleemoplossende vaardigheden aan te leren. De cursus is bedoeld voor juist die grote groep jongeren die 1) zich somber of angstig voelt, 2) maar (nog) geen last heeft van echt ernstige klachten, 3) en die nog geen stappen heeft ondernomen om iets aan de klachten te doen, maar 4) dit wel graag wil. Aangezien gevoelens van somberheid sluipend kunnen overgaan in een depressie, die vaak chronisch van aard is, is het immers heel belangrijk om de eerste tekenen van depressieve klachten aan te pakken, zodat een depressieve stoornis voorkomen kan worden.