Digitale Lastmeter

De uitkomsten van de digitale Lastmeter komen automatisch in het patiëntendossier