Digitale Lastmeter

MC Groep introduceert Lastmeter

Patiënten met kanker

MC Groep introduceert de digitale Lastmeter voor patiënten met kanker. Met de Lastmeter gaan MC Zuiderzee en MC Emmeloord een zichtbare stap verder in het bieden van kwalitatief goede oncologische zorg. De Lastmeter is er namelijk voor bedoeld om kankerpatiënten te helpen om emotionele of psychische klachten te benoemen en hiervoor aanvullende zorg aan te kunnen bieden. De uitkomsten van de digitale Lastmeter komen automatisch in het patiëntendossier terecht en kunnen steeds geraadpleegd worden door de zorgverlener en patiënt.

De Lastmeter

EPD

Vaak krijgen mensen die behandeld worden voor kanker, ook emotionele of psychische klachten doordat de ziekte hun leven ingrijpend verandert. Patiënten kunnen daardoor bijvoorbeeld last hebben van gevoelens van angst, spanning of schuld. Of mensen lopen tegen problemen aan bij hoe hun omgeving omgaat met hun ziekte. Ook kunnen praktische problemen ontstaan, bijvoorbeeld met werk, de zorg voor kinderen of zaken als verzekering en financiën. Als deze aspecten komen aan bod via de Lastmeter. Daardoor kunnen de patiënt en de zorgverlener van het ziekenhuis in gesprek komen over de gevolgen van de ziekte en kan ondersteuning van andere hulpverleners worden aangeboden. De uitkomsten van de Lastmeter worden geregistreerd in het digitale patiëntendossier. Daardoor kunnen de gegevens van elke keer dat de Lastmeter is ingevuld, goed met elkaar vergeleken worden. De zorgverlener en de patiënt hebben hierdoor goede handvatten om na te gaan hoe de patiënt zich voelt gedurende de hele behandeling en de nazorg, zodat de juiste aanvullende hulp geboden kan worden.

Eerst borstkanker

De Lastmeter wordt bij MC Zuiderzee en MC Emmeloord de aankomende maanden eerst gebruikt bij patiënten met borstkanker om er ervaring mee op te doen. Daarna wordt de Lastmeter ook geïntroduceerd bij alle andere patiënten die voor kanker bij MC Groep worden behandeld.