Engelwerk

De Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle meent dat het beeld beledigend is. Dat is geenszins de bedoeling van kunstenaar Lamers.