Burgers toch toegang EPD

Naar verluid zou op het ministerie van VWS worden overlegd met leveranciers die wel een oplossing zien