Burgers toch toegang EPD

Persbericht 10 september 2010

Burgers toch toegang via internet tot hun EPD (Electronisch Patienten Dossier)

Er zijn sterke aanwijzingen dat de patstelling, die zo treffend wordt weergegeven in Webwereld, spoedig kan worden doorbroken

Het heette toen nog dat het thema van de toegang voor burgers tot het EPD in de ijskast is gezet.

Ook Computable meldt dat onderzoek uitwijst dat SMS-authenticatie EPD onveilig is gebleken.

De CG Raad klaagt over de stilstand en stelt zelfs voor om Hackers het systeem te laten testen.

Mei 2008 Seidell @ Jan Taco te Gussinklo

Naar verluid zou op het ministerie van VWS worden overlegd met leveranciers die wel een oplossing zien

Dit melden bronnen die anoniem wensen te blijven.

Deze oplossing zou bestaan een Smartcard voorzien van een PKI-overheid certificaat .

De burger kan zich dan met zijn Smartcard identificeren en het EPD autoriseert tot inzage in het EPD.

Marcel Heldoorn senior beleidsmedewerker e-Health bij de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie)

De NCPF heeft samen met haar leden tien randvoorwaarden geformuleerd ten aanzien van het EPD. Een van die voorwaarden is  dat de patiënt toegang moet hebben  tot zijn eigen medische gegevens.

De gezamenlijke patiëntenorganisaties pleiten al sinds 2006 voor het gebruik van een smartcard met PKI certificaat als authenticatiemiddel voor patiënten, omdat dit middel  het hoogste betrouwbaarheidsniveau heeft.

In het kader van de toegang van de patiënt tot zijn medische gegevens zijn in de afgelopen jaren de diverse mogelijkheden o.a. door het ministerie van VWS uitgebreid onderzocht.

De NPCF gaat ervan uit dat het ministerie regelmatig gesprekken voert met leveranciers over de laatste stand van de techniek.

Als bevindingen uit die gesprekken aanleiding zijn om het huidige beleid te herzien dan is de NPCF natuurlijk altijd bereid om daarover mee te denken.

Ieder initiatief om toegang voor patiënten op het hoogste betrouwbaarheidsniveau te brengen juichen wij vanzelfsprekend toe”.

—————————————————————————————————————–

Noot voor de Redactie:

Jan Taco te Gussinklo

Wetenschapsjournalist / Voormalig Internist

info@dutchbuttonworks.com
http://dutchbuttonworks.com/feed/rss/

TWITTER: @DUTCHBW  SKYPE: gusjan