Kortsluiting

Terwijl we juist in de zorgsector hebben leren denken in ketens!