Kortsluiting

Ziekenhuis

Kamervragen

Who to blame?

Deze keer is het ziekenhuis in Hengelo  aan de beurt.  Meindert Schmidt, die ik destijds als ziekenhuisdirecteur heb meegemaakt, spreekt zijn verbazing uit in het televisiejournaal tegen de achtergrond van zijn ziekenhuis.’Een maand geleden is de noodgenerator nog getest’.Patienten moeten met de hand beademd worden. Anderhalf uur duurt de stroomuitval. Een vervangende generator wordt geleverd door een in datzelfde ziekenhuis opgenomen (!) directeur van een bedrijf die ze in voorraad heeft.Wie wordt er aansprakelijk gesteld? De leverancier van het noodaggregaat? De ziekenhuisdirectie? Er worden Kamervragen gesteld.We zijn al weer driftig aan het zoeken naar de ‘schuldige’. We maken meteen al ‘kortsluiting’, maar dan figuurlijk…

..terwijl we in de zorgsector hebben leren denken in ketens!

Uit betrouwbare bron heb ik een indruk gekregen wat er enige maanden geleden mis gegaan is in Meander Medisch Centrum,  Locatie Amersfoort Lichtenberg.

TV Oost 8 mei 2011

We hebben in Nederland vaak te maken met relatief oude ziekenhuisgebouwen

Het electriciteitsnet in de instelling  is niet altijd meegegroeid met de toegenomen  behoefte in het ziekenhuis. Er ‘hangen’ immers steeds meer apparaten aan het net.

Niet gedateerd, Niet gelopen (Collectie J.T.A. te Gussinklo)

Apparatuur

Wat te denken van de MRI, de CT-scan, computers en datacenters, de air-conditioning, electrische infuuspompen, bewakingsapparatuur.Wie herinnert zich nog dit bericht van 30 juni 2009 ‘ De operatiekamers van het ziekenhuis in Hengelo zijn vanwege problemen met het klimaatbeheersingssysteem gesloten’? Kortom, ik denk dat er zo langzamerhand een discrepantie ontstaan zou kunnen zijn ontstaan tussen (piek)vraag en aanbod.  Echt een ketenprobleem. Natuurlijk horen dan ook noodvoorzieningen in deze keten mee te worden beschouwd. De oplossing ligt dan ook op meerdere niveaus.