Het Instrument: Telepathologie

Het wachten is op het “outsourcen” van telepathologie naar elders (cross-border?), maar ook verder ontwikkelen van second view. Ziekenhuizen krijgen weer ruimte beschikbaar (minder fysieke opslag).