Fertiliteit anno 2012

Vruchtbaarheidsbehandelingen een luxe?