Medische Tele-Coaching

Het gaat immers om een heikel onderwerp: medische coaching op afstand