Medische Tele-Coaching

Uitdaging

De vijftien deskundigen met lijntjes naar de zorgsector die op 23 november naar InContext in Baarn komen, hebben via de mail vooraf al munitie aangedragen.

Heikel onderwerp: medische coaching op afstand

Directeur Thomas Benedict  die als dagvoorzitter optreedt weet veel van onderhandelen en coaching (schrijft daar driftig over, ondermeer in het succesvolle boek “De winnende Dialoog”). Benedict erkent dat hij zich wat ongemakkelijk voelt bij dit medische aspect. Gelukkig heeft medewerker Karin Vrij die ervaring heeft in deze sector, de conferentie uitstekend voorbereid. Op de achterhand Eric Kalter, voormalig internist en medewerker College voor Zorgverzekeringen (CvZ) . De tool MyCoachconnect blijkt in handen van coaches van InContext in begeleidingstrajecten zo suksesvol , dat er een geslaagde pilot met patienten met Multipele Sclerose loopt. Dat smaakt naar meer.Maar is Nederland al rijp voor zelfmanagement? Wat is de meerwaarde van deze tool en dit type software,die eventueel  nog verder opgeplust kan worden.

Diverse "knoppen" naar opties

Potentieel

Waar gaat het om? Welke zijn de mogelijkheden van medische coaching op afstand.Na de inleiding door Thomas Benedict en  Jack van Gils (de bouwer van het programma) wordt groepsgewijs doorgesproken over de kansen en bedreigingen van telezorg en -coaching. De input van de deelnemers is daartoe in een aantal statements samengevat. Ondertussen stromen er al reacties binnen via Twitter (#MyCo).

Heleen Riper “Hier ligt de werkelijke uitdaging”

Heleen Riper stelt ” Het gebruik van Internet voor zorgdoeleinden bedraagt maar 5-10%. We voorspelden dat Internet een grote impact zou hebben. Zeker hebben ouderen, laag-geschoolden en allochtonen toegang tot Internet, maar dat gebruiken ze voor heel andere doeleinden.Hier ligt de werkelijke uitdaging”. “Trouwens het is verstandig om nu al de mobiele variant een belangrijke plaats te geven”, zo vervolgt Heleen Riper.
Hoe stimuleren we een verandering van de rol van patienten? Wie zijn de doelgroepen? Hoe zorgen we voor slimmere businessmodellen en financiering?  Het belang van een “maatschappelijke businesscase”! Zorgverzekeraars zitten allerminst achterover en we kunnen verschillende initiatieven tegemoet zien.
De aanwezigen zien uit naar een vervolgbijeenkomst. Zij stellen zich ook doelen voor de komende maanden. Niet alleen worden visitekaartjes uitgewisseld, maar ook komt er een discussiegroep en worden een aantal concrete initiatieven nader uitgewerkt.