Rugbelasting in de praktijk

Faber promoveert 25 juni 2010 aan de faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU op het meten van rugbelasting op de werkplek .

Lees verder