Rugbelasting in de praktijk

Promotie

Praktijkstituatie Rugbelasting

Overschatting een risico

Laboratoriumstudies om rugbelasting te meten, resulteren vaak in een overschatting van het werkelijke effect van een ergonomische interventie.Wanneer bijvoorbeeld het gewicht van het te tillen object verlaagd wordt, zie je in de praktijk dat mensen als reactie daarop verder gaan reiken en sneller gaan tillen, waardoor de effectiviteit van de interventie afneemt.

Werkplek

Op basis van zijn onderzoek adviseert Gert Faber om de effecten van ergonomische interventies te meten op de werkplek. Vanwege de beperkingen van de huidige meetmethoden voor het meten van rugbelasting op de werkplek deed hij verder onderzoek naar de bruikbaarheid van innovatieve, op het lichaam draagbare meetinstrumenten hiervoor. Faber promoveert 25 juni 2010 aan de faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU.

Niet generaliseerbaar

Zwaar werk, zoals het handmatig tillen van zware lasten, veroorzaakt lage rugpijn, waarschijnlijk door een hoge mechanische belasting van de wervelkolom. Daarom worden vaak ergonomische ingrepen ingrepen uitgevoerd om de mechanische belasting van de rug te verminderen zoals gewichtsvermindering van de te tillen objecten en optimalisatie van werkhoogte. Het effect van deze ergonomische ingrepen op de rugbelasting wordt meestal onderzocht in een laboratorium. Faber toonde aan dat de uitkomsten van laboratoriumstudies niet direct generaliseerbaar zijn naar de praktijk.