Statinegeld

Statines

Meerwaarde?

Tijdstrendonderzoek

Goedkoop duurkoop? Hoe is het effect van medicatie op sterfte aan CVD (Hart-vaatziekten)? Hebben de inkopers bij de zorgverzekeraars achteraf gelijk? Is de prijsdumping voor de cholesterolverlagers – want dat zijn immers de zogenaamde statines- terecht? Los van het feit dat enkele jaren geleden met het verlopen van de patenten prompt een prijzenoorlog uitbrak. Zie in het plaatje de prijsontwikkeling van 2007-2010. Als je uitgaat van het principe ‘pay for performance’ zou die opvatting wel eens gegrond kunnen zijn. Deze gedachte kwam bij mij op tijdens de voordracht van promovendus Maarten Bijlsma (RUG) bij een workshop tijdens de Dutch Demography Day 2013 in Utrecht.

Henk Eleveld (Menzis) 2010…Dossier Simvastatine

Tijdstrend Onderzoek

Maarten Bijlsma en zijn groep doet een zogenaamde tijdstrend onderzoek, waarbij (geaggregeerde data van) geboorte cohorten worden bestudeerd. Het gaat dus om groepen mensen die in een en hetzelfde jaar geboren zijn. Daarbij wordt de sterfte aan CVD over de afgelopen decennia bekeken voor de verschillende leeftijdscohorten. Daartoe wordt een koppeling gemaakt met een farmaceutische database. En wat blijkt? De sterfte aan CVD in ons land daalt al jaren gestaag. Dat is niet nieuw. Daarvoor gelden meerdere theorieën. Als dat effect wordt ingecalculeerd blijkt het additioneel effect van statines (na marktintroductie) op overlijden aan CVD uiterst beperkt. Tot verrassing van de onderzoekers is er bovendien geen verschil per geboortecohort. Storende factoren (confounders) worden zoveel mogelijk uitgesloten. Denk aan comorbiditeit door diabetes mellitus.

Maarten Bijlsma (RUG) DDD 2013

Overweging

De meerwaarde van statines op populatieniveau is bescheiden. Maakt het ook nog ‘macro gezien’ hoegenaamd niet uit of en hoe lang statines worden toegepast? Kan dosering of therapietrouw (compliance/ adherence) van belang zijn. Hiermee is het boek dus niet gesloten. Veel vragen! Suggesties?