2012 Premie DSW +36 Euro

DSW Zorgverzekeraar maakt opnieuw als eerste de premie bekend

Schiedam, 27 september 2011. – Sinds de invoering van de basisverzekering, maakt DSW Zorgverzekeraar de premie jaarlijks als eerste bekend. Voor DSW verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, zal de jaarpremie in 2012 1.230 euro bedragen, ofwel 102,50 euro per maand. Hiermee stijgt de jaarpremie met 36 euro.

Premie 1.230 euro

De jaarpremie stijgt in 2012 bij DSW met 36 euro naar 1.230 euro. De premiestijging is de resultante van een aantal factoren. De premie stijgt door de toename van de zorgkosten, ondanks door de overheid vastgestelde hogere eigen bijdragen en een beperking van het pakket. Daarnaast leiden de afschaffing van de macronacalculatie en de verhoging door DNB van de solvabiliteitseis tot een premiestijging. De premiestijging wordt beperkt doordat de bijdrage aan het tekort in het landelijk zorgverzekeringsfonds wordt verlaagd en doordat de overheid het verplichte eigen risico van 170 naar 220 euro per jaar heeft verhoogd. Indien het verplichte eigen risico niet zou zijn verhoogd, zou de jaarpremie
20 euro hoger zijn vastgesteld.

Premiestijging  voorzien

DSW kondigde reeds vorig jaar bij het bekendmaken van de premie 2011 aan dat de premie in 2012 zou stijgen indien de overheid de voorgenomen afschaffing van macronacalculatie zou doorvoeren en DNB in reactie hierop de solvabiliteitseis zou verhogen. De macronacalculatie compenseerde de zorgverzekeraars voor de gevolgen van te lage kostenramingen van de overheid. Nu deze achterafcorrectie vervalt, moeten zorgverzekeraars het risico van een te lage kostenraming door de overheid zelf afdekken. Bovendien stelt DNB hogere eisen aan de solvabiliteit van de zorgverzekeraars vanwege het hogere risico dat hierdoor ontstaat.

Screendump Website DSW 27 september 2011

Kostenraming VWS onzekere factor

Een te lage kostenraming van VWS treft iedere zorgverzekeraar in dezelfde mate. De schatting van deze afwijking is een soort black-box, waarvan elke verzekeraar voor 2012 zijn eigen schatting zal maken. In het verleden heeft VWS de kosten van met name ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stelselmatig vele honderden miljoenen per jaar te laag ingeschat. Om deze reden heeft DSW, en zullen ook alle andere zorgverzekeraars, een opslag in de premie moeten opnemen. Deze opslag is overigens door DSW lager ingeschat dan op grond van cijfers uit het verleden zou worden verwacht.

Verhoging solvabiliteitseis

De verhoging van de solvabiliteitseis door DNB leidt tot een verhoging van de minimum solvabiliteit met ruim 22%. Gelet op de bij DSW aanwezige solvabiliteit kiest DSW er voor om deze verhoging dit jaar voor de helft in de premie op te nemen.

Geen winstoogmerk

Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien de komende jaren blijkt dat DSW de opslag voor de te lage kostenraming van VWS te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht. DSW zal zoals steeds, de premie ook in de toekomst op een net kostendekkend niveau vaststellen.