Predikanten spreken zich uit over heikele kwestie

Er is discussie ontstaan over de uitkomsten ..

…van een enquete onder kerkelijke voorgangers , hetgeen zou kunnen worden uitgelegd als een stemadvies aan de gemeenteleden over de PVV (Partij Voor Vrijheid).

Predikanten en pastors hebben zich wel vaker uitgesproken over maatschappelijke ontwikkelingen die zorgen baren.We denken met respect aan mannen als Bonhoeffer.Maar we kunnen dichter bij huis blijven. In ons eigen land is er dominee Gerard Horreus de Haas die het niet heeft gelaten bij uitspraken van  de kansel in de kerk. Daar heeft hij overigens ook de controverse niet geschuwd.

Voorpagina regionale krant

Horreus de Haas (ook wel de roode dominee) heeft in 1933 in de Buitensocieteit te Zwolle openlijk de discussie willen aangaan met NSB  voorman Anton Mussert. De NSB had in Zwolle een bijeenkomst belegd. Demonstratief hebben Horreus de Haas en een aantal medestanders de zaal verlaten.
Voorowoord Horreus de Haas

Er ontstond een publiek debat en Horreus de Haas heeft gereageerd. Hij zag al vroeg de gevaren van de ontwikkelingen bij onze Oosterburen. Na de Duitse inval in 1940 was hij prompt ook een van degenen die enige tijd als gijzelaar werd vastgezet. Dat heeft hem er niet van weerhouden om openlijk partij te kiezen. Zijn overlijden aan een inwendige bloeding  in 1943 heeft wellicht erger voorkomen?
Cover publicatie debatrede