PISA- en Calciumscore

Promotieonderzoek

Hartvaatlijden en Parodontitis

Marie-Chris Donders

Ja, het zijn allebei ontstekingen van het menselijk lichaam, aldus Marie-Chris Donders (inderdaad familie van de wereldberoemde Hoogleraar). Het ene is ontsteking van het tandvlees en dat noemen we parodontitis. Het andere is ontsteking (en verkalking, vernauwing) van de de bloedvaten en dat noemen we atherosclerose. Resulterend in hartinfarcten, beroertes (CVA) enzovoorts. Als arts met een voorgenomen loopbaan in de tandheelkunde / kaakchrirurgie (ACTA Amsterdam) richt zij haar promotieonderzoek op de combinatie van beide thema’s. Haar lezing houdt zij op 14 december 2012 in de stemmige omgeving (let op de vleugel!) van schouwburg Odeon te Zwolle. Aanleiding een congres bij gelegenheid van het afscheid van Parodontologen Nico Corba en Jan Janssen van de Parodontologiepraktijk in Zwolle (PPZ).

Marie-Chris Donders

Meer dan een correlatie?

Recent is de samenhang (correlatie) tussen hartvaatlijden en ontsteking van het tandvlees (parodontitis) ook wel in de lekenpers besproken. Op wetenschappelijk terrein is er immers een sterk groeiende interesse. Dat blijkt in een oogopslag uit de grafiek van het aantal publicaties over de combinatie: de afgelopen jaren is dat een snel stijgende lijn:

Crescendo

Promotie-ondezoek

Het promotieonderzoek wil laten zien of er een oorzakelijk (causaal) verband is tussen de twee. En of dat ook geldt voor interventies (behandelingen). Wat is het eventuele effect als je het ene behandelt op het andere? Hoe meet je dat trouwens?  Daarvoor dit onderzoek.  Patienten vanuit de PPZ zal door Marie-Chris Donders om medewerking worden gevraagd, waarbij naast de gangbare screening bij parodontitis in een moeite ook een cardiologisch onderzoek plaats vindt. Dit met medewerking van de Isalaklinieken, letterlijk aan de overzijde van de straat.

Indicatoren

Daarmee zijn we ook meteen weer terug bij de titel van deze bijdrage. De PISA score is een eenvoudig, recent ontwikkeld rekenmodel waarmee in de praktijk de mate van ontsteking (zeg maar het wondoppervlak en de ernst van de ontsteking) in maat en getal wordt aangegeven. Het dient ook als indicator om te meten of een behandeling aanslaat. Bij de cardiologie is de calciumscore (bepaald via de CT scan van de kransslagaderen) feitelijk iets dergelijks, want de score (getal) bepaalt de mate van ‘aderverkalking’. De recente richtlijn cardiovasculair risicomanagement (2011) verwijst niet naar het eventuele nut van de behandeling van parodontitis. Iets voor de eerstvolgende herziening?