Parkinson, innovaties en zelfmanagement

ParkinsonNEXT

Zorg & ICT 2014

Aandachtsgebieden

De meeting op 25 maart 2014 in het kader van de Beurs Zorg & ICT 2014 is  interessant. Georganiseerd door de Kamer van Koophandel en TNO, in samenwerking met ParkinsonNet en ParkinsonNeXt en stond in het teken van ‘Innovaties voor zelfmanagement bij Parkinson patiënten.’ De innovaties die worden gepresenteerd vallen niet allen onder ParkinsonNeXt, dat is alleen de Simultrainer die ook wordt gedemonstreerd. Denise van der Klauw (Research Scientist TNO)  benoemt een vijftal aandachtsgebieden: monitoring (slapen, eten, medicatie), spelvormen (games), onopvallende hulpmiddelen, ondersteuning mantelzorgers (zoals alarmering), zorgverleners (beslissingsondersteuning).

Thijs van Nuenen en Medido

Thriller

Thijs van Nuenen vertelt over zijn avonturen rond de Medido, de dispenser die medicatie verstrekt in de thuissituatie. Onlangs nog in het nieuws gekomen vanwege de samenwerking met Philips Healthcare (Benelux). Thijs: “Het is eigenlijk allemaal gekomen door mijn oma (inmiddels overleden). Bij haar thuis zag ik dat ze de medicatie niet uit de kunststof verpakking kon halen. De schaar lag 2 meter verder. Dat moet anders kunnen dacht ik als productontwerper”. Daarna volgt een reis door de Gezondheidszorg die illustratief  is waar je allemaal tegen aan kunt lopen. Beslist iets voor een thriller! Zo is het in de beginfase gebeurd dat door regionale stroomuitval dispensers ineens stopten en stuk voor stuk moesten worden gereset door Thijs (in de late avonduren). Maar nu is de derde doorontwikkelde versie in bedrijf. Mantelzorgers melden dat er “eindelijk rust in huis is”, waar voorheen altijd discussies waren over “de medicijnen”. Om terug te komen op het Parkinsonnet thema: op het ogenblik wordt een trial (RCT- voor de insiders) uitgerold in MST en ZGT (dus Enschede, Almelo en Hengelo)). Dat levert nog meer harde data op over de meerwaarde van de Medido bij mensen met de ziekte van Parkinson. Die data zijn aanvullend bij de businesscase (Zorgprestatie Farmaceutische Telezorg). Clienten kunnen -zo is de verwachting- daadwerkelijk langer zelfstandig wonen.