OneHealth

OneHealth ( 1health)

Helemaal van deze tijd

Al een tijdje koester ik de gedachte dat er ruimte zou moeten zijn voor een magazine onder de titel OneHealth. Kort gezegd: OneHealth gaat over de gezondheid van mens en dier. OneHealth overlapt tenminste het werkterrein van de ministeries van VWS en Landbouw.  Een heel breed (te breed?) gebied voor een magazine. Ik ben onlangs in gesprek gegaan met een uitgever, die terecht een aantal kritische vragen stelt. Dus ga ik eerst mijn huiswerk doen. Hoe is de relevantie voor professionals en burgers.

(Teletekst november 2013)

Ingehaald

Vandaag kom ik er tot mijn verrassing achter dat een dergelijk magazine zojuist is gelanceerd bij de opening van het NCOH.  Die afkoring staat voor het National Centre for One Health. Het (Engelstalig) Magazine behandelt vooral infectieziekten die ons (mens en dier) bedreigen. Niet duidelijk wordt of dit nummer (special edition 2016) een eenmalige productie is of dat er regelmatig een magazine zal verschijnen. Mogelijk hangt dat ook af van de respons? Ik zal mij laten informeren door het NCOH.

Antibiotica

In een toelichting bij de opening van het NCOH heet het: “De oprichting van het Nederland Centrum voor One Health – een wereldprimeur – laat zien dat we onze sterke punten kunnen vasthouden op het terrein van de gezondheid van mens, dier en milieu. Het is een grote en belangrijke stap”, aldus minister Schippers. Hoewel de Nederlandse artsen en dierenartsen in de afgelopen jaren in toenemende mate terughoudend zijn geworden in het gebruik van antibiotica, is dit nog niet het geval is in veel andere Europese landen. Daarom wil Minister Schippers het onderwerp van antibioticaresistentie op de Europese agenda zetten tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

Roadmap

Naar mijn mening beslaat OneHealth een veel breder terrein. Deze gedachte is onontkoombaar voor degenen die net als ik aanwezig waren bij de introductie van de Roadmap for Action (22 november 2016) in het kader van het Nederlands EU voorzitterschap. Zie hier een impressie. Dus toch een magazine vol met OneHealth?

De mens is wat hij eet