Natrium in beklaagdenbank

Natrium

Belangrijke oorzaak voor botbreuken gevonden

Al bij slechts een gering tekort

Ouderen met een te laag natriumgehalte in het bloed lopen meer risico om botten te breken
Bij ouderen die een te laag natriumgehalte hebben in hun bloed, komen vaker botbreuken voor. Zij vallen ook vaker. Dit kan al gebeuren bij slechts een gering tekort. Carola Zillikens, internist van het Erasmus MC, komt tot deze conclusie op basis van resultaten uit het grootschalige Rotterdamse ERGO onderzoek. Zij presenteert de resultaten morgen tijdens het European Congress of Endocrinology in Rotterdam.

Copyright Carola Zillekens

Carola Zillikens

Voorheen werd gedacht dat een laag natriumgehalte in het bloed onschadelijk was voor de gezondheid. Uit het onderzoek dat onder leiding van Zillikens werd uitgevoerd, lijkt deze opvatting te moeten worden aangepast. Zillikens: “Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een licht tekort aan natrium in het bloed leidt tot 61% meer wervelbreuken, en 39% meer breuken op andere plaatsen zoals polsen en heupen. Verder waren ouderen met natriumtekort vaker (24%) nog onlangs gevallen. Dit laatste hield echter geen verband met de botbreuken die in het vervolg van de studie optraden. Het sterftecijfer onder de ouderen met natriumtekort lag 21% hoger dan bij de ouderen zonder natriumtekort. Er was vaker sprake van suikerziekte type 2 en er waren meer gebruikers van plaspillen. Dit zijn twee mogelijke oorzaken van een laag natriumgehalte.

Screening nog niet nodig

Alhoewel de onderzoeksresultaten opvallend zijn, vindt Zillikens het nog te vroeg om alle ouderen met botbreuken te screenen op het natriumgehalte in het bloed. “Allereerst moeten onze vindingen opnieuw naar voren komen in andere onderzoeken”, aldus Zillikens. “Als daaruit dezelfde resultaten blijken, dan lijkt het verstandig om ouderen met botbreuken te testen op het natriumgehalte in hun bloed. Wanneer dit te laag is kan worden overwogen om dit te behandelen, alhoewel dan strikt genomen eerst in een nieuwe studie moet worden aangetoond dat behandeling ook leidt tot een lagere kans op een nieuwe botbreuk.”

Volgens Zillikens is het nog onduidelijk wat de exacte relatie is tussen het natriumtekort en het grotere aantal botbreuken bij ouderen. Ook dat vraagt om nader onderzoek. Het lage natriumgehalte blijkt niet in verband te staan met de botdichtheid van ouderen. Dit betekent dat het geen relatie lijkt te hebben met osteoporose, dat zich kenmerkt door een te lage botdichtheid. Mogelijk wordt in plaats van de botdichtheid de botkwaliteit ongunstig beïnvloed.

ERGO

Zillikens maakte voor haar onderzoek gebruik van de gerenommeerde ERGO (Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek) studie van het Erasmus MC. Dit onderzoek bestudeert 15.000 inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord die ouder zijn dan 45 jaar. Bij een deel van de onderzoekspersonen (5.208 deelnemers) was aan het begin van de studie het natriumgehalte in het bloed gemeten. Bij zo’n 8% van de onderzochte personen (399 deelnemers) was dit te laag, dat wil zeggen lager dan 136 mmol per liter. In de ruim zes daaropvolgende jaren werd het aantal botbreuken van deze deelnemers bijgehouden.