MST en Stockholm Syndroom

Als ik het onderstaand bericht lees overvalt mij een zekere treurigheid. Ook dringt zich de gedachte op dat hier mogelijk sprake is van een variant van het Stockholm syndroom. Wat is dat ook alweer? Omstanders worden letterlijk in gijzeling gehouden en gaan steeds meer redeneren vanuit de belangen van de gijzelnemer.

MST in het Nieuws

Wikipedia geeft een aantal treffende voorbeelden waarbij gegijzelden of incest slachtoffer pal voor hun belager gaan staan. In instellingen als ziekenhuizen ontstaan vaak zeer intensieve  contacten en kan zich “groupthink” voordoen. Zoiets als “Right or Wrong, My Country”!

Dit is een gedachte om bij de oordeelsvorming te betrekken, lijkt mij zo.

Graag nodig ik anderen uit tot commentaar.