Apothekersgroep MEDIQ lijft zorgaanbieders in!

Vandaag maakt Mediq, de apohekerscombinatie, bekend dat  zij Medisource overneemt.

Volgens Marcel van den Broek (MEDIQ)  past de overname van Medisource in de strategie om aan huis uitgebreidere geindividualiseerde diensten en complexere behandelingen aan te bieden.

Medisource heeft een staf van 150 medewerkers, waaronder artsen en paramedici.  

Mediq maakte  al gebruik van Medisource (als detacheerder).

Nu wordt het echter een onderdeel van de bedrijfsvoering.

Er kunnen  rechtstreeks nurse practitioners worden ingezet.
De vraag dient gesteld worden wat dit gaat betekenen  voor het zorglandschap en de  Ketenzorg

Treden er verschuivingen op?

Zie gewaagde stellingname:  http://wp.me/puzQI-3b