Prof.dr. Hans Davidson

Gynecoloog en Vruchtbaarheidsarts

Museumdirecteur (Southern California Medical Museum)

Verzamelaar

Dit is mogelijk niet in volgorde van belangrijkheid. Ik krijg in ieder geval twee verschillende visitekaartjes tegelijk. Hans Davidson noemt zich trouwens ook (dwangmatig) verzamelaar. Na een gesprek van anderhalf uur op 19 juli 2012 in zijn (tweede) huis in Zwolle is hij nog lang niet uitgepraat. Er is zeker materiaal voor nog een bijdrage of publicatie over deze fascinerende collega. Misschien heeft u de foto al gezien die ik heb geplaatst waarop Hans Davidson in gesprek is met Prof.Kolff? Dat bewuste gesprek vond destijds plaats in de Verenigde Staten waar Hans Davidson het belangrijkste deel van zijn loopbaan heeft doorgebracht. Dat is een verhaal apart. Maar Hans Davidson is ook zeer regelmatig in Zwolle te vinden, waar zijn roots liggen.

Prof.dr. Hans Davidson

eHealth

Mede met de steun van zijn Amerikaanse partner Kaatje (van oorsprong ICT professional) heeft Hans Davidson ervaren wat mogelijk is met eHealth. Een term die hijzelf overigens niet hanteert tijdens ons gesprek. Hij legt uit dat hij altijd veel met Skype heeft gewerkt. Als Directeur van een Medisch Museum vergadert hij al jaren maandelijks via Skype.  Daarbij worden nieuwe aanwinsten en bouwtekeningen voorgelegd.  “Het is niet zo sophisticated, maar functioneert goed” .  “Als je maar een beetje redelijke camera koopt”.  Hij gebruikt een laptop om notulen te schrijven, een andere voor Skype. Op het medisch-professionele vlak superviseerde hij tot voor kort wekelijks collega’s online via Skype, die in zijn opleidingskliniek  (Reproductieve Geneeskunde) spreekuur deden.  Dat betrof het Arrowhead Regional Medical Center en Riverside County Regional Medical Center. Ultrasound opnames konden tijdens spreekuur worden getoond voor de camera.”Elke week zat ik  met een computer  (ook vanuit Zwolle) met de dokter en de patient in de kliniek te praten. Dat ging prima”. Ook gaf hij zo colleges…”Het waren niet alleen patienten en sonogrammen die ik te zien kreeg, alle laboratorium uitslagen, CAT scans, hysterosalpingogrammen, chromosoom analyses, MRIs werden voorgelegd. Het was fantastisch, ik mis het wel” aldus Hans Davidson.