KNMG en DiMove

Samenwerking NVEH

De samenwerking van de NVEH (Nederlandse vereniging voor eHealth) met de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde) heeft als resultaat dat op de website van de KNMG onder actuele thema’s(kopje eHealth) een dossier wordt opgebouwd over eHealth. De bedoeling is de uitwisseling van praktijkvoorbeelden.
Daar staat nu ook Real Time Medication Monitoring (RTMM) vermeld:

Het project DiMove bij patienten met Epilepsie

Website KNMG

Stimulans

Het is een stimulans voor degenen die met eHealth in zijn algemeenheid bezig zijn. Maar ook een erkenning voor het Dimove project en compliance als relevant onderwerp.
Mooier is als collega’s zelf met eHealth aan de slag gaan! Commentaar wordt zeer op prijs gesteld.