Knelpunt EPD Discussie

Misschien doe ik mijn “volgers” toch iets te kort? Mijn bijdrage ” Vergelijk EPD met WC komt niet zomaar uit de blauwe lucht vallen

Directe aanleiding is een verhitte discussie onder de titel “Knelpunt EPD .waarbij genoemde bijdrage een input vormt.Die bijdrage bestaat uit een impressie van een studiereis naar Estland. Niet meer en niet minder dan dat.

Deze discussie vindt plaats op één van de subgroepen van het Dutch Health Network en heeft inmiddels al meer dan 50 commentaren op opgeleverd. Het moge duidelijk zijn dat het thema leeft. De geïnteresseerden onder mijn “volgers” wil ik hierbij daarop graag attenderen.

Estland Zorgverzekeraar

Degenen die zich hardop afvragen of ik er nog meer over kan vertellen moet ik misschien wat teleurstellen. Maar ik doe een oproep op de deskundigen bij NICTIZ.

Bovendien bestaan er ook kengetallen en publicaties vanuit de Baltische staten.