Join the NVEH

Dit bericht is een groter publiek waard. Dus ook niet-medici.Vooral de laatste alinea’s zijn voor mijn lezers van belang. Ik geeft het schrijven van secretaris Chris Flim integraal weer:

Beste deelnemer aan het KNMG/NVEH congresHoe staat het met uw eHealth’,

Nogmaals dank voor uw aanwezigheid op 9 februari 2011.
Het was voor het eerst dat in Nederland tijdens een congres over eHealth werd gediscussieerd waarbij meer dan de helft van de deelnemers arts was.
Dat was een belangrijke voorwaarde voor succes van dit initiatief en als mede-initiator namens de NVEH en voormalig lid van het managementteam van de KNMG ben ik daar trots op.
‘Van en voor artsen’ werd daarmee waargemaakt.

Er waren nog wel enkele puntjes die de volgende keer nog beter kunnen, maar er moet ook iets te wensen blijven
voor een volgende bijeenkomsten over eHealth van en voor artsen. Zulke bijeenkomsten gaan er wat de NVEH betreft zeker komen.

Als NVEH gaan we samen met de KNMG door met het faciliteren van de discussie over de rol en impact van eHealth in het zorgproces.
Zo zijn er afgelopen week, mede dankzij het congres, alweer vier inspirerende eHealth praktijkvoorbeelden toegevoegd op de KNMG site. Het congres was slechts een begin.


U ontvangt deze email ook om u nogmaals te attenderen op de mogelijkheid om actief lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor eHealth.
Het lidmaatschap kost slechts €45 euro per jaar voor individuele leden en € 450 voor bedrijfsleden.
Lidmaatschap van de NVEH biedt u de mogelijkheid om met anderen het structureel inbedden van eHealth in gezondheid, zorg en welzijn te bevorderen.

De NVEH werkt volgens het ‘2.0’ – principe van de ‘wisdom of the crowd’ waarmee bedoeld wordt dat de praktische kennis en ervaring van iedereen
die in de praktijk met eHealth bezig is, de basis vormt voor onze activiteiten.
Dus of u nu arts, verpleegkundige, beleidsmaker, onderzoeker, (MKB)-ondernemer of zorgverzekeraar bent, uw inbreng is bepalend!
Ook als u minder tijd heeft om zelf actief te zijn, maar de ambities van de NVEH wel een warm hart toedraagt, is lidmaatschap het overwegen waard.

Meer informatie over de NVEH vindt u op: www.nveh.nl
Aanmelden als lid kan hier

Met vriendelijke groet,

Chris Flim

Secretaris

Nederlandse Vereniging voor eHealth /

Dutch Association of eHealth

T +31 (0) 30 2612406

M +31 (0) 6 14133823

E secretaris@nveh.nl

W www.nveh.nl

Lijsterstraat 52

3514 TE Utrecht

The Netherlands