Internetbehandeling GAS

eHealth

GGZ

Internet delivered treatments for Generalized Anxiety Disorder Effectiveness, Björn Paxling:

Cognitieve gedragstherapie voor gegeneraliseerde angststoornis is kosteneffectief ten opzichte van reguliere behandeling. Ook zijn maatschappelijke financiële voordelen van de behandeling mogelijk omdat werkverzuim en –beperkingen verminderden voor de behandelde deelnemers in het promotieonderzoek van Björn Paxling.

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door het zich buitensporig zorgen maken over verschillende, door de tijd heen veranderende zaken. GAS-patiënten ervaren een verminderde kwaliteit van leven doordat hun aandoening alles overheerst. Ze hebben tegelijkertijd twee of meer stoornissen of aandoeningen, waaronder angststoornissen, depressie en somatische aandoeningen. De psychologische voorkeursbehandeling voor GAS is cognitieve gedragstherapie (CGT). Internetbehandeling is een initiatief om CGT beschikbaar te stellen voor meer patiënten die baat zouden kunnen hebben bij behandeling. Paxlings onderzoek is het resultaat van de samenwerking tussen de VU en de Universiteit van Linköping in Zweden.

Internetbehandeling

Paxling toetste CGT via het internet in twee grotere gerandomiseerde trials voor de behandeling van GAS, waar hij bij de een de behandeling vergeleek met een wachtlijstcontrolegroep en de ander vergeleek met online psychodynamische therapie (PDT) en een wachtlijstcontrolegroep. Internetbehandeling gebaseerd op CGT of PDT kan leiden tot een positieve uitkomst in de behandeling van GAS. Dezelfde resultaten van beide behandelingen bereikte hij bij vervolgmeting op 18 maanden en voor CGT tot drie jaar na behandeling.Paxlings literatuurstudie laat zien dat contact met de therapeut tijdens het programma leidt tot een betere behandeluitkomst. Ook analyseerde hij correspondentie via het internet van de therapeut met de patiënt.
Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam