Interactiviteit op www

Infographics

Datavisualisatie

Bas Broekhuizen verricht onderzoek naar Interactieve Infographics

Bas Broekhuizen( Docent,  Universiteit Leiden, Journalistiek & Nieuwe Media | Science, Communication & Society) spreekt mede namens Jaap de Jong op 21 april 2011 te Utrecht over Interactieve Infographics. Infographics staat voor Information Graphics, de visualisering van informatie, data of kennis (Wikipedia).

Bas Broekhuizen in actie

Meerwaarde Interactiviteit?

De hypothese is dat de kennis over Infographics (visuele informatie als zoals weerkaarten) goed te gebruiken is bij andere soorten van visuele communicatie (overheid, onderwijs en voorlichtingscampagnes). Bas Broekhuizen deed  al een survey bij de makers van Infographics en stelde hen de vraag : wat is meerwaarde van interactiviteit bij Infographics? De makers denken dat het begrijpelijker maken van de boodschap wordt versterkt door interactie. Maar is dat zo? Is dat altijd zo? Variabelen? Uitgaande van het model zender-ontvanger en twee tussenliggende lagen (boodschaplaag en device). Zie plaatje.  Wat is interactiviteit  en wat bedoelen we eigenlijk met multimodaliteit ? Deze vragen stelt Bas Broekhuizen zich.

Interactiviteit

Diffuus concept

Interactiviteit met het apparaat ( Ipad, computerscherm of krant) , boodschap (invloed eindgebruikers?) en de dialoog kan per situatie verschillen.  Modaliteit is een heel diffuus concept. Er zijn zoveel variabelen. Representatieve modaliteiten (combinatie beeld en geluid ), apparaat zelf (beeld of geluid productie) , input mogelijkheden van apparaat (knoppen, schuiven) en tenslotte manipulatieve modaliteiten (vormen die toegestaan worden aan de ontvanger: op afbeeldingen inzoomen, data toevoegen, schuiven  enz.).

Communicatie

Voorgenomen onderzoek

Een survey is inmiddels verricht. Het volgende voornemen is de analyse van de manipulatie modaliteiten. Tenslotte als kroon op het werk de experimenten: isoleren van modaliteiten.

Mediapartijen en CBS hebben vast interesse, denkt Bas Broekhuizen