Human-Aware Robots

Uncanny valley

De theorie luidt ‘mensen raken vertrouwder met robots naarmate deze menselijker zijn’. Dat is nog maar de vraag, want er bestaat ook zoiets als de ‘uncanny valley’ volgens onderzoeker Vanessa Evers (zie hier haar biografie) uit Amsterdam (UvA). We hebben nooit geleerd met robots om te gaan, dus er kan aversie optreden (lees hier) . Hoe zijn de sociale omgangsvormen met robots. Denk maar eens aan het begrip ‘social space’. In een grote lege wachtkamer ga je niet pal naast de enige aanwezige zitten. Dat is maar een voorbeeld. Robots moeten ook sociale omgangsvormen kennen! Op de RoboNed conferentie van  27 april 2011 te Utrechtlicht Vanessa Evers deze stellingname toe.

Vanessa Evers

Afstand

Er zijn proeven genomen met het van bovenaf filmen van de interactie tussen robots en mensen in een ruimte. Hoe grote afstand neemt de proefpersoon om langs de robot te lopen? Empathie is ook een aspect. Communicatieve aanraking. Van autonome robots accepteren we meer aanraking. Normatief gedrag is niet universeel. Culturele invloeden. Amerika of China maakt nogal een verschil.
Sociaal gedrag heeft dus enorm veel impact op de mens-robot interactie. Een nieuwe set van robotgedrag moet ontwikkeld worden. Bovendien zeker niet universeel, maar maatwerk.

…met de auteur

This talk considers a not too distant future where robots will be part of our daily lives. These robots will interact with us in a way similar to how we interact with each other. Such social interaction between humans and robots brings about many challenges for the design of social robot behaviours. Technological advances allow robots to be part of intelligent, distributed, human aware networks. Using the knowledge gained from technologies such as automated vision, speech analysis and such, robots can be designed to behave in a way that humans find acceptable or socially normative in a variety of contexts. This talk concerns the challenges in designing socially normative behaviours for human-aware robots. Source: here