Foutje, bedankt

Failures

“Dat leermoment is wezenlijk”, aldus Chris Flim

Vooral innovaties als ehealth en Domotica

De implementatie van eHealth in de gezondheidszorg verloopt met vallen en opstaan, net zoals dat gaat bij veel andere innovaties.  We kunnen daarbij veel leren van ‘best practices’ maar minstens zoveel van ‘brilliant failures’. Want: van fouten kun (moet?) je leren! “Uit 10 jaar ervaring met eHealth in de gezondheidszorg vanuit o.a. KNMG, Flim PC, NVEH, Nictiz en ZonMw weet ik dat er volop brilliant failures met eHealth zijn waarvan ongelooflijk veel geleerd kan worden”, aldus Chris Flim. Daartoe dient de Brilliant (Health) Failure Award.  “Natuurlijk heb ik in die 10 jaar ook zelf enkele briljante eHealth mislukkingen op mijn naam staan, maar heb mijzelf voor de Award uitgesloten van deelname”.

Supporting eHealth (mei 2012)

Overwin de schroom!

Hierbij een speciale oproep om voorbeelden van ‘brilliant eHealth failures’ in te dienen voor de Brilliant Failure Award. “Bij voldoende aanmeldingen overwegen we om een aparte variant van de prijs specifiek gericht op eHealth in het leven te roepen”, aldus Chris Flim. In feite kan men elk eHealth project indienen dat het beoogde doel niet gehaald heeft maar waarvan geleerd kan worden, ook door anderen dus. Dat leermoment is wezenlijk. Verder moet vooraf wel gedegen nagedacht zijn over doel en aanpak, dus geen project waarvan u van te voren al kon zeggen dat het niet ging lukken. We vinden het van belang dat de initiatiefnemers van een project zélf hun project aanmelden. Dus kent u een project of initiatiefnemer(s) van een brilliant eHealth failure, stuur hen dan deze oproep met de suggestie om onderstaande vragen te beantwoorden en te mailen naar redactie@briljantemislukkingen.nl

Cartoon (Ruben Gringhuis)

Vragen vooraf

Bij het inzenden, moeten de volgende vragen beantwoord worden:
• Wat was de intentie?
• Welke aanpak is gekozen om dat doel te bereiken?
• Wat was het resultaat? En hoe week dat af van wat men hoopte te bereiken?
• Welke les heeft de mislukking opgeleverd? En wat kunnen anderen ervan leren?

Stimulans

“Uit ervaring weet ik dat het lastig is om met (schijnbare) mislukkingen voor het voetlicht te treden”, aldus Chris Flim. Het is veel leuker om over successen te praten. Toch stimuleren we van harte om anderen de kans te geven om van die ervaringen te leren zodat anderen niet in dezelfde valkuilen stappen. Want iedereen maakt wel eens mislukkingen mee. Tenzij je zo briljant bent als de bekende volksfilosoof JC die ooit zei: ”Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet.” Dus stap over de schroom heen en meldt uw briljante leerervaring aan en genereer daarmee positieve aandacht voor eerdere ervaringen.