Early Warning (EWS)

Zorgvisie

Achmea: vaker faillissementen

Casus IJsselmeerziekenhuizen

“VWS volgt een logische route”, vindt Olivier Gerrits, directeur zorginkoop van Achmea. “Het is goed dat het uitgangspunt van VWS niet is gericht op het overeind houden van ziekenhuizen, maar op het garanderen van de cruciale zorg. Het kan ertoe leiden dat zorginstellingen vaker failliet gaan. Alhoewel het hele beleid is gericht op het voorkomen van problemen. Wij hebben een early warning systeem om problemen bij instellingen op tijd te signaleren.” (Zorgvisie – Bart Kiers)

Modus

Deze uitspraak die onlangs in het blad Zorgvisie wordt gedaan is logisch, zeker uit de koker van Achmea. De perikelen rond de IJsselmeerziekenhuizen hebben dat laten zien. Er is toen uiteindelijk een modus gevonden, maar zo zeker was dat in oktober 2008 nog niet. Getuige bijvoorbeeld dit krantenbericht uit de Stentor dat ik in mijn archief bewaar. Zeker: It’ s the economy, stupid. Er waren echter voldoende ‘early warnings (ew) vanuit totaal andere perspectief.

Verheldering

Dat vraagt misschien om nadere omschrijving van ‘zorgaanbieder’ en verruiming van het begrip EWS. De uitspraak maakt nieuwsgierig naar het EWS als zodanig. De term is bekend vanuit de bankensector, maar al eerder vanuit de rampenbestrijding (tsunami), klimaatdiscussie en defensie. Maar ook in de zorg zelf bestaat EWS op basis van een scoresysteem van eenvoudige parameters.

EWS zorgverzekeraar/zorgkantoor

In de Kamerstukken wordt gerefereerd aan een NZa opdracht met gebruikmaking van signalen van zorgkantoren en zorgverzekeraars. Op de website van de NZa levert dit begrip Early Warning System 43 en EWS 25 hits op. Het gaat hier toch vooral over de vermogensposities (zie deze presentatie) van instellingen.

Early

Daarbij: Wat is ‘early’ , waaruit bestaat de ‘warning’  en hoe komt deze tot stand? Dat kunnen dus die economische indicatoren zijn, maar die lopen altijd achter in de ziekenhuiszorg. Bij de transitie van DBC naar DOT wordt hier al voor gewaarschuwd.Het kan toch ook gaan om vraaguitval (denk aan voorgenomen concentratie van zorg). Maar ook kwantitatieve of kwalitatieve signalen vanuit het zorgproces kunnen voorbode  zijn van guur weer.