Inspectie en Datamining

Data

Een uitdagende job!

IGZ slaat nieuwe koers in?

Vooral omdat in de advertentie de termen datamining en data analyse terugkomen. Maar ook omdat het hier gaat om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens mij gaat het hier om een opmerkelijke stap. Een nieuw soort functionaris? Een nieuwe aanpak? Een combinatie van horizontaal toezicht (bevorderd door het gebruik van data) met verticaal toezicht (aangekondigde, maar ook onaangekondigde inspecties) is de richting die toezichthouders op moeten. Hier en daar is de balans bij de Overheid zoekgeraakt (denk aan NVWA). Zeker als de bal helemaal bij het veld is komen te liggen. Dan komt onherroepelijk fraude op een zeker moment om de hoek kijken. Juist dezer dagen kondigt het kabinet aan fraude krachtig te gaan bestrijden.

Datajournalist Jerry Vermanen (mei 2012)

Vacature

Op het Dutch Health Network staat de volgende advertentie vermeld.

IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is op zoek naar een senior inspecteur informatieanalyse
(Snel solliciteren of meer informatie! Ga direct hier naar toe)

Functieomschrijving

Het is uw rol om met data-analyses en datmining de omvangrijke wereld van medische technologie te doorgronden en keuzes voor toezicht voor te stellen aan inspecteurs en de programmadirecteur. Als senior inspecteur werkt u in het team handhaving, analyse en communicatie van het programma Medische Technologie. U helpt mee te bepalen welke databronnen relevant zijn voor het risicogebaseerde toezicht en kunt deze bronnen ook daadwerkelijk ontsluiten. U pakt werkzaamheden gestructureerd en modelmatig aan en formuleert conclusies voor het toezicht. Hiervoor richt u dashboards in en maakt u geaggregeerde rapportages. U houdt toezicht op basis van relevante wetgeving en in deze nieuwe rol werkt u mee aan de verdere uitbouw van het toezicht op medische technologie. Daarnaast treedt u op als projectleider of neemt u deel aan IGZ-brede projecten.

Taak

U onderhoudt externe contacten met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, koepelorganisaties in de zorg en in de industrie, buitenlandse inspectiediensten en internationale werkgroepen. Daarnaast levert u bijdragen op beleids- en onderzoeksgebied en aan de ontwikkeling van methoden en technieken voor het houden van toezicht op medische technologie.