NeeMAar de NMA:

Vooral de onwaarschijnlijk lange bedenktijd die de NMA kennelijk nodig had is een aandachtspunt