Rudolf Virchow

In een kort tijdsbestek word ik tot tweemaal toe geattendeerd op Rudolf Virchow