Het zijn niet zomaar drie telegrammen

De drie telegrammen lijken een verhaal te vertellen.